Biến chứng nguy hiểm khiến thai phụ sau khi sinh hóa thành 13 tuổi, chẳng nhớ chồng con là ai và đi lại khó khăn

Vì gặp phải biến chứng nguy hiểm trong lúc chuyển dạ, bác sĩ buộc phải ngừng tim Shannon trong vòng

Read more