Nhật ký đi đẻ của mẹ 9x: Đau “nổ đom đóm mắt” suốt 2 ngày, cuối cùng vẫn phải sinh mổ

Mẹ Thu Trang đã kể lại quá trình vượt cạn đáng nhớ trong nhật ký đi đẻ với những cơn

Read more

Mẹ bầu đẻ mổ cần nằm nghỉ ngơi 6 tiếng, lúc đó các ông chồng nhất định phải làm việc này cho vợ

Có thể nói, lựa chọn sinh mổ thì thời gian sinh của các mẹ sẽ nhanh hơn đẻ thường. Thế

Read more