6 tháng, tôi dạy con nói hai thứ tiếng

Trong khi những đứa trẻ khác đang tập bò, tập ngồi,…con trai tôi đã sớm được kích hoạt 2 thứ

Read more