Thai nhi 39 tuần tuổi: Da tái đi và dày lên

Em bé có thể đã hấp thụ nước ối từ những tuần trước và tiêu hóa những vật chất thừa

Read more